تفاوت میان نسخه‌های «فرودگاه سنندج»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
|[[ایران ایر]] | [[فرودگاه بین‌المللی مهرآباد|مهرآباد]]
|[[هواپیمایی آسمان]] | [[فرودگاه بین‌المللی مهرآباد|مهرآباد]]
|[[هواپیمایی ماهان]] | [[فرودگاه بین‌المللی مهرآباد|مهرآباد]]
|[[هواپیمایی قشم]] | [[فرودگاه بین‌المللی مهرآباد|مهرآباد]]
| [[کیش ایر]] | [[فرودگاه بین‌المللی کیش|کیش]]
کاربر ناشناس