تفاوت میان نسخه‌های «ایشوارا»

جز
ویرایش جزئی
جز (ویرایش جزئی)
 
'''ایشوارا''' به [[زبان{{به سانسکریت]]: |ईश्वर}} مفهومی گسترده در [[هندوئیسم]] است که بسته به نوع آموزش و دورهٔ زمانی می‌تواند معانی گوناگونی داشته باشد.<ref name=mmwizvara/><ref name=riepe/> در نوشته‌های فلسفی کهن هندوستان بسته به بستر صحبت می‌توانست معنی‌هایی همچون روح برتر، فرمانروا، ارباب، شاه، ملکه یا شوهر داشته باشد.<ref name=mmwizvara>Monier Williams, Sanskrit-English dictionary, [http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/mwquery/ Search for Izvara], University of Cologne, Germany</ref> در نوشته‌های قرون وسطی هندویی بسته به نوع آموزش هنودئیسم، ایشوارا به معنی خدا، موجود برتر، خدای شخصی یا خویشتن ویژه است.<ref name=riepe>Dale Riepe (1961, Reprinted 1996), Naturalistic Tradition in Indian Thought, Motilal Banarsidass, {{ISBN|978-8120812932}}, pages 177-184, 208-215</ref><ref>RC Zaehner (1975), Our savage god: The perverse use of eastern thought, {{ISBN|978-0836206111}}, pages 69-72</ref><ref name=ianw>Ian Whicher, The Integrity of the Yoga Darsana, State University of New York press, {{ISBN|978-0791438152}}, pages 82-86</ref><ref name=mirceaelaide73>Mircea Eliade (2009), Yoga: Immortality and Freedom, Princeton University Press, {{ISBN|978-0691142036}}, pages 73-76</ref>
 
در [[شیواپرستی]]، ایشوارا برابر با [[شیوا]] است که گاهی به آن ماهشوارا به معنی ارباب برتر یا خدای شخصی گفته می‌شود.<ref>{{cite book|author=Roshen Dalal|title=Hinduism: An Alphabetical Guide|url=https://books.google.com/books?id=DH0vmD8ghdMC |year=2010|publisher=Penguin Books |isbn=978-0-14-341421-6|pages=235, 379–380}}</ref> در [[ویشنوپرستی]]، ایشوارا برابر با [[ویشنو]] است.<ref name=olilea>Oliver Leaman (2000), Eastern Philosophy: Key Readings, Routledge, {{ISBN|978-0415173582}}, page 251</ref>