تفاوت میان نسخه‌های «فیض در مسیحیت»

ابرابزار
(ابرابزار)
{{منبع}}
در الهیات مسیحی، منظور از '''فیض''' همان عشق و رحمت خداوند است که خداونداو به مابندگانش عطا کرده استکرده‌است زیرا خداوندبه میعقیدهٔ خواهدمسیحیان خداوند می‌خواهد انسان آن را داشته باشد وباشد، نه الزاماً به دلیل کاری که برای کسب آن انجام داده‌است.
 
فضل لطف است، در واقع انسان با دریافت فیض خداوند، توانایی آن را پیدا می‌کند که پاسخگوی دعوت او برای تبدیل شدن به فرزندان خداوند شود و لایق زندگی در نزد خداوند و زندگی ابدی شود. مسیحیان بر این باورند که این یک هدیه از طرف خداوند است.
 
مچنین این یک صفت خداوند است که در نجات گناهکاران آشکار می‌شود.
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
{{خرد|مسیحیت}}