تفاوت میان نسخه‌های «کارماپا»

جز
 
 
== خاستگاه تاریخی ==
نخستین کارماپا، [[دوسوم کینپا]] (۱۱۹۳–۱۱۱۰)، یکی از مریدان استاد [[تبتی]] [[گامپوپا]] بود. وی کسی بود که از کودکی دارای استعداد بود. کسی که در سن کم [[دارما]] (آموزه‌های [[بودا]]) را به وسیله پدرش درک کرده بود. کسی در سن بیست-سی سالگی به استادی رسیده بود. وی در سن پنجاه سالگی به وسیلهٔ [[یوگای خیال]] به بیداری غائی رسیده بود. پس از آن وی به عنوان کارماپا بسیار محترم بود. مظهر [[آوالوکیتسوا]] را که در [[سوترای سامادیراجا]] و [[سوترای سنکاواتارا]] پیشگویی شده بود.
سرچشمهٔ این دودمان شفاهی، بر پایهٔ سنت‌ها بر می‌گردد به بودای واجارادارا، فرزند استاد هندی [[ماهامودرا]] و [[تانترای تیلوپا]] و سپس [[ناروپا]] را از [[مارپا]] و [[میلارپا]]. کل این دودمان کاگیو را «[[تسبیح طلایی]]» می‌نامند.
دومین کارماپا، [[کارما پاکشی]] (۱۲۸۳–۱۲۰۴) بود.