مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ – ۵۹ کیلوگرم آزاد زنان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
| RD2-team06={{flagathlete|[[گلنورا تاشپولاتوا]]|UZB}}
| RD2-score06=۰
| RD2-team07={{flagathlete|[[مدينةمدينا بكبرجنوا]]|KAZ}}
| RD2-score07=۰
| RD2-team08='''{{flagathlete|[[پی زینگرو]]|CHN}}