تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف»

به نسخهٔ 26905437 ویرایش 4nn1l2 برگردانده شد: تغییرات نالازم. (توینکل)
(به نسخهٔ 26905437 ویرایش 4nn1l2 برگردانده شد: تغییرات نالازم. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
مثال: '''شق القمر'''
 
فرد شمارهٔ ۱ میگوید: «برخی افراد همچون آشیل و اسفندیارحضرت [[روئین‌تنی|رویین تنمحمد]] بوده اند وماه هیچرا آسیبیبه نمیاشارهٔ دیدندانگشت بجزبه ازدو یکنیم نقطهتقسیم بدن.کرد»
 
فرد شمارهٔ ۲ میپرسد: «چطور چنین چیزی امکان دارد؟»
 
حال فرد شمارهٔ ۱ می‌تواند دلیل بیاورد که: «چوناین مادرشکار اومعجزهٔ راپیامبر در رودخانه [[استوکس]] که پیرامون جهان مردگان را فراگرفته است، فروبرد و آشیل رویین‌تن شد. نیروهای ما فوق طبیعی از آنان دفاع میکرده اند.بود»''
 
این حرف در صورتی می‌تواند دلیل خوبی باشد که فرد شمارهٔ ۲ به مسائل زیر اعتقاد داشته باشد:
*اعتقاد به معجزهٔ پیامبران
*اعتقاد به اینکه [[آشیل]] یا [[اسفندیار]] واقعا وجود داشته اند.
*اعتقاد به وجوداین رودخانهکه محمد هم [[استوکسپیامبر]]. بوده
*اعتقاد به روییناین تنی.که اصلا کسی به اسم پیامبر وجود دارد
*اعتقاد به ...