تفاوت میان نسخه‌های «گویش بیرجندی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* جُمبِ‌جوش = (جنب و جوش)
* رَقَز = (لبه دیوار)
* زَمبوُربُوج = (زنبور)
* زُِمُخ = (زُمخت)
* قُمب = (مشت، ضربه‌ای که با مشت گره کرده به کسی بزنند)
*لمشت*( کثیف)
*نمایوم=(نمی خوام)
*لِیسکُو = عریان
 
== منابع ==
۱

ویرایش