اصل طرد پاولی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
{{مکانیک کوانتم}}
'''قاعده پاولی''' یا '''قاعده غیر امکان''' یا '''اصل طرد پاولی''' اصلی در [[مکانیک کوانتومی]] است که [[ولفگانگ پاولی]] فیزیک‌دان [[اتریشی|اتریشییاتریشی]]/[[سوئیس|سوئیسی]] در سال [[۱۹۲۵ (میلادی)|۱۹۲۵]] بیان کرد. این قاعدهٔ بسیار مهم می‌گوید که در یک [[سیستم کوانتومی]]، دو یا چند [[فرمیون]] همسان (مثلاً دو [[الکترون]]) نمی‌توانند همزمان [[حالت کوانتومی]] یکسانی داشته باشند. برای الکترون‌های یک اتم، این اصل می‌گوید که چهار [[عدد کوانتومی]] هیچ دو الکترونی یکی نیست، یعنی مثلاً اگر ''n'', ''l'' و ''m<sub>l</sub>'' دو الکترون یکی باشد، ''m<sub>s</sub>'' به ناچار برای آن دو متفاوت خواهد بود (یعنی دو الکترون [[اسپین]]های مخالف خواهند داشت).
 
این اصل در شکل دقیق‌تر خود می‌گوید که [[تابع موج]] کلی برای دو [[فرمیون]] حتماً باید [[پادمتقارن]] باشد.
۶۵

ویرایش