تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه تهران»

(←‏کتابخانه: فارسی کردن اعداد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران دارای اهداف زیر است:
 
* ارتقای جایگاه بین المللیبین‌المللی دانشگاه و حضور مؤثر در چرخۀ تولید علم و فناوری جهانی
* نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پردازایده‌پرداز و کارآفرین
* ارتقای اخلاق و مسئولیت پذیریمسئولیت‌پذیری اجتماعی
 
== سامانه نشر مجلات علمی ==
۵۴

ویرایش