تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه ییل»

جز
فاصله و نیم‌فاصله
جز (جایگزین کردن واژه فارسی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
جز (فاصله و نیم‌فاصله)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
# سلامت عمومی
# مدیریت
# جنگل داریجنگل‌داری و محیط زیست
# مهندسی
# هنر
۴۸

ویرایش