تفاوت میان نسخه‌های «امپراتریس وی (دودمان تانگ)»

به نسخهٔ 26988781 ویرایش Rezabot برگردانده شد: نیازمند منبع. (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
(به نسخهٔ 26988781 ویرایش Rezabot برگردانده شد: نیازمند منبع. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
|name = Empress Wei{{سخ}}韋皇后
| succession =[[فهرست پادشاهان چین|حاکم و نایب السلطنه دودمان تانگ]]
| reign = ۳۲۹ مارسدسامبر ۷۰۵ - ۲۱ ژوئیه ۷۱۰
|predecessor =[[ملکه زتیان (دودمان ژو دوم)|امپراتریس وو زتیان]]
| successor =
'''ملکه وی''' (تولد:۶۶۵ - ۲۱ ژوئن ۷۱۰ میلادی) وی همسر موردعلاقه امپراتور [[ژونگ زونگ]] بود<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Notable Women of China|کد زبان=en|کوشش=Barbara Bennett Peterson|پیوند=https://books.google.com.au/books?id=KLNrqn4WLZYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=wei&f=false}}</ref> و امپراتریس [[دودمان تانگ]] بود که برای ۵ سال و ۷ ماه این مقام را برعهده داشت وی برای این که یک نمونه قدرت مثل مادر شوهر خود [[ملکه زتیان (دودمان ژو دوم)|وو زتیان]] بسازد بسیار تلاش کرد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=China - Rise of the empress Wuhou|نشانی=https://www.britannica.com/place/China|وبگاه=Encyclopedia Britannica|بازبینی=2019-09-14|کد زبان=en}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315702063/chapters/10.4324/9781315702063-62|وبگاه=www.taylorfrancis.com|بازبینی=2019-09-14|doi=10.4324/9781315702063-62|نویسنده=Barbara Bennett Peterson|کد زبان=en|تاریخ=|عنوان=Notable Women of China|ترجمه عنوان=Empress Wei, wife of Emperor Zhongzong, Tang dynasty}}</ref>
 
وی در سال ۷۰۵ میلادی بعد از برکناری امپراتریس زتیان توانست به شدت سیاست را تحت تاثیر خود قرار دهد و در سال ۷۰۶ میلادی توانست به حدی قدرتمند شود که همراه با پسر دایی امپراتور یعنی وو سانسی قدرت واقعی را به دست بگیرد و در پشت تخت در مجلس شورا شرکت کند و بعداً وی وو سانسی که معشوقه اش بود را مسموم کرد و به تنهایی حکومت را تحت تاثیر خود قرار داد وی در همان زمان بیشتر حکومت را در دست داشت و در سال ۷۱۰ میلادی همسرش [[ژونگ زونگ]] را هم مسموم کرد و پسر خوانده اش شانگ را به قدرت رساند و به عنوان [[شهبانو مادر|امپراتریس دواگر]] و [[نایب السلطنه]] قدرت را تماماً در قبضه خود قرار داد اما در سال ۷۱۰ میلادی بر زده وی از طرف خواهر امپراتور پرنسس پینگ و پسر رویزونگ شوان زونگ کودتای برای براندازی امپراتریس وای و امپراتور شانگ انجام شد که امپراتریس وای در این کودتا به قتل رسید و کنترل کشور در دست [[رویزونگ (دودمان تانگ)|امپراتور رویزونگ]] و پرنسس پینگ و شوان زونگ افتاد.
==امپراتریس==
 
در سال ۷۰۵ میلادی امپراتور وو زتیان از تخت استعفا داد و قدرت را به پسرش [[ژونگ زونگ]] داد و در ۳ مارس ۷۰۵ میلادی سلسله تانگ بازیابی شد و از همان لحظه، امپراتریس وی با حمایت از اشراف و صاحب منصبان (مخصوصا برادر زاده [[ملکه زتیان (دودمان ژو دوم)|وو زتیان]] یعنی پسر دایی [[ژونگ زونگ|امپراتور ژونگ زونگ]]) وو سانسی که تبدیل به معشوقه اش هم شد بود و همچنین با کمک دخترش پرنسس آنله به عنوان حاکم [[دفاکتو]] امپراتوری درآمد. در سال ۷۰۶، وی افرادی که در برکناری وو زتیان نقش داشتن و او و وو سانسی را متهم به زنا کرده بودند را به خیانت متهم كرده و دستور اعدام پنج رهبر کودتا یعنی؛ (چینگ ، كوی ، هوانگ ، یوان و ژانگ) را صادر کرده بود در اصل انان را كه سعی در سلب قدرت او داشتند را متهم به خیانت و بعد به اعدام محکوم کرد. در سال ۷۰۷ میلادی، او کسانی را که بر زده او شورش کرد بودند و باعث مرگ وو سانسی شد بودند را به رهبری فرمانده کل قوا خود یعنی، لی چونگجون سرکوب کرد. از این لحظه قدرت امپراتریس وی در حقیقت مطلق بود.
 
وی به عنوان حاکم واقعی امپراتوری ، سیاست آشتی با همسرهای شوهر خود را دنبال کرد. در همین زمان ، به توسعه و پیشرفت بودیسم در این کشور کمک کرد ، از ساخت صومعه های متعدد بودایی پشتیبانی کرد. در همین زمان، فساد در زمان حکومت وی ​​افزایش یافت و باعث شد که افراد خانواده وی تبدیل به قدرتمندترین اشخاص دولت شوند و این کار در حفظ و کنترل بهتر قدرت او کمک کرد. در سالهای بعد قدرت اصلی دولت، امپراتریس وی را راضی نمی کرد و او تصمیم گرفت تا عمل مادر شوهر خود [[ملکه زتیان (دودمان ژو دوم)|وو زتیان]] را تکرار کند ، یعنی برای تبدیل شدن به تنها امپراتور کشور و امپراتریس فرمانروا. در ۳ ژوئیه ۷۱۰ ، وی دستور داد كه شوهرش امپراتور ژونگ زونگ مسموم شود و پس از آن او شروع به آماده سازی برای اعلام خود به عنوان حاكم جدید امپراتوری كرد. با این حال ، در ۲۱ ژوئیه ۷۱۰ ، یک قیام علیه او آغاز شد ، به رهبری لی لایگجی (امپراتور آینده [[شوان زونگ اول]]) و پرنسس تایپینگ. در نتیجه ، امپراتریس وی و دخترش پرنسس آنله کشته شدند.
 
== منابع ==