تفاوت میان نسخه‌های «بیمارستان روزبه»

(←‏تاریخچه: روسای بیمارستان از ابندا تا کنون/)
== ریاست بیمارستان از آغاز تا کنون: ==
رياست بيمارستان تا سال 1349 بعهده شادروان دكتر عبدالحسين ميرسپاسي و از آن سال به بعد و به دنبال بازنشستگي استاد مسئوليت اين مهم به عهده اساتيد زير بوده است.
 
1349 – 1339 دكتر عبدالحسين ميرسپاسي
 
1351 –1349 دكتر هاراطون داويديان
 
1355 – 1351 دكترجواد نوربخش
 
1357 – 1355 دكتر عزالدين معنوي
 
1360 – 1357 دكتر هاراتون داويديان
 
1362 – 1360 دكتر منوچهر مدرس نراقي
 
1365 – 1362 دكتر سيروس ايزدي
 
1366 – 1365 دكتر محمدرضا عباسي
 
1368 – 1366 دكتر محمد صنعتي
 
1370 – 1368 دكتر محمدرضا محمدي
 
1375 – 1370 دكتر سيد علي احمدي ابهري
 
1380 – 1375 دكتر حميدرضا نقوي
 
1382 - 1380 دكتر همايون اميني
 
1382 تا 1392 دكتر مهدي تهراني‌دوست
 
 
دكتر عمران محمدرزاقي از سال 1391 تا 1393
 
دکتر سیدحمیدرضا نقوی، از مهر سال 1393 تا 1397
 
دکتر ونداد شریفی از 1397 تا...
 
۶

ویرایش