تفاوت میان نسخه‌های «بیمارستان روزبه»

بدون خلاصه ویرایش
دکتر ونداد شریفی از 1397 تا...
 
<br />
 
== '''معرفی بخشها و خدمات:''' ==
'''بخشهای بستری:'''
 
بیمارستان روزبه دارای سه بخش مردان( بخش یک مردان، بخش دو مردان و بخش برنا مردان) سه بخش زنان( بخش یک زنان، بخش دو زنان و بخش برنا زنان ) دو بخش اطفال (دختران و پسران) بخش نوروسایکیاتری و سالمندی (پندار) و بخش سوء مصرف مواد مخدر است و در مجموع دارای ظرفیت 189 تخت است.
 
خدمات ارائه شده در این بخش ها:
 
1-   ارائه خدمات مددکاری اجتماعی و توانبخشی
 
2- ارائه خدمات روانشناسی
 
3- مراقبتهای بالینی پرستاری، آموزش به بیمار و خانواده- توانبخشی
 
4- خدمات روانپزشکی
 
'''بخشهای سرپایی:'''
 
بیمارستان روزبه دارای درمانگاه بزرگسال، اطفال، نورولوژی، بخش روان درمانی و روانشناسی و همچنین بخش توان بخشی ورزشی است.
 
خدمات ارائه شده در این بخشها:
 
1-     خدمات PSG- EMG-EEG-  تزریق بوتاکس-LP
 
2-     ورزش درمانی، ارزیابی روانشناسی حافظه
 
3-     داروخانه، تست هوش، تست شخصیت و حافظه
 
4-     درمانگاه سکس تراپی_ بیش فعالی- سالمندان
 
'''بخش اورژانس بیمارستان روزبه:'''
 
اورژانس روزبه اولین اورژانس روان پزشکی در کشور است که دارای تعداد تخت های 16  است
 
خدمات ارائه شده در این بخش ها:
 
1-تریاژ بیماران
 
2-خدمات مددکاری و روان شناسی
 
3- مراقبتهای بالینی پرستاری
 
4-     حضور دائم دستیاران روان پزشکی در اورژانس
 
5-     نوار قلبی
 
6-     سرم تراپی
<br />
== منابع ==
{{پانویس}}
۶

ویرایش