تفاوت میان نسخه‌های «بیمارستان روزبه»

برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری افزودن القاب استفادهٔ زیاد از تگ یا الگوی سرخط
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
<br />
== منابع ==
<br />
{{پانویس}}
 
* میرسپاسی، غلامرضا(1390) تعریف و تاریخچه روانپزشکی در ایران، درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری، مجموعه مفالات؛ تالیف استادان روانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، ویراستار میرفرهاد قلعه بندی، چاپ اول، نشر ارجمند، تهرانمعنوی، عزالدین(1347) بحث روانپزشکی عمومی، فلسفه و روانپزشکی، نشریه پزشکی قانونی، سال سوم، تیر 1347، شماره 20 از صفحه 22 تا 32.
* داویدیان،هاراطون(1388)تاریخچه تکوین روانپزشکی نوین در ایران، چاپ اول، تهرانع انتشارات ارجمند
* محرری،محمد رضا(1373) نگرشی بر تاریخ روانپزشکی و تاریخچه روانپزشکی در ایران، : مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران » پاییز و زمستان 1373 - شماره 2 و 3 ) از صفحه 27 تا 49(
* سایت بیمارستان روزبه  www.roozbehhospital.tums.ac.ir
* یادنامه شصتمین سالگرد تاسیس بیمارستان روزبه(چهارمین نشست دانش آموختگان مکتب روزبه)، اذر ماه 1390
* طریقتی، شکرالله(1390) مصاحبه با آقای دکتر شکرالله طریقتی، استاد روانپزشکی و رئیس مرکز مطالعات روانپزشکی و روانشناسی، یادنامه شصتمین سالگرد تاسیس بیمارستان روزبه، چهارمین نشست دانش آموختگان مکتب روزبه، آذر 1390
* [https://web.archive.org/web/20081204060325/http://medicine.tums.ac.ir/fa/History.aspx?lt=1&li=154 تاریخچه بیمارستان روزبه وبگاه دانشگاه تهران]
* [http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1743322 روزنامه اعتماد]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }}
۶

ویرایش