بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
* [[پرونده:Cycling pictogram.svg|25 px]][[دوچرخه‌سواری در بازی‌های آسیایی ۱۹۵۴|دوچرخه‌سواری]]
* [[پرونده:Diving pictogram.svg|25 px]][[شیرجه در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|شیرجه]]
* [[پرونده:Football pictogram.svg|25 px]][[فوتبال در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|فوتبال]]
* [[پرونده:Field hockey pictogram.svg|25 px]][[هاکی روی چمن در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|هاکی روی چمن]]
* [[پرونده:Shooting pictogram.svg|25 px]][[تیراندازی در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|تیراندازی]]
* [[پرونده:Swimming pictogram.svg|25 px]][[شنا در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶|شنا]]