تفاوت میان نسخه‌های «ستارگان خاک»

(←‏خلاصه داستان: ابرابزار)
'''''ستارگان خاک''''' فیلمی به کارگردانی و نویسندگی [[عزیزالله حمیدنژاد]] محصول سال ۱۳۷۳ است.
 
== خلاصه داستان ==
ده سال پس از شهادت عبدالنبی در جنگ، پدر عبدالنبی و دوست صمیمی اشصمیمی‌اش عیسی ـ که یک پایش را در جنگ از دست داده و پای مصنوعی دارد ـدارد، به همراه اهالی روستا تصمیم می گیرندمی‌گیرند مزار او را عوض کنند. عیسی می خواهدمی‌خواهد به شهر برود و با پدر عبدالنبی سنگ بخرد، اما ارباب اجازه نمی دهدنمی‌دهد او به عنوان چوپان روستا، کارش را رها کند؛ به خصوص که قرار است عده ایعده‌ای برای خرید گوسفندها از شهر بیایند. با وجود این مخالفت، عیسی به شهر می رودمی‌رود و ارباب هم او را از چوپانی بربرکنار کنار می کندمی‌کند. نبش قبر آغاز می شودمی‌شود و اهالی روستا در کمال تعجب، پیکر عبدالنبی را سالم و دست نخورده می یابندمی‌یابند. از طرفی، ارباب که از جستجوی چوپان خسته شده و نتیجه اینتیجه‌ای نگرفته، از عیسی می خواهدمی‌خواهد به سر کارش برگردد.
 
== بازیگران ==