تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:افغان پالیسی/صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
وحیدمژده (متولد ۱۱۳۲ وفات ۲۹ عقرب سال ۱۳۹۷) کارشناس مسایل سیاسی و نویسنده کشور افغانستان بود. او مخالف حضور نیروهای نظامی امریکا در افغانستان × منتقد حکومت افغانستان و شخص نزدیک به طالبان بود.آقای مژده در نشست‌های بین الافغانی در مسکو و دوحه قطر نیز شرکت داشت. این گفت‌وگوها میان نماینده‌های سیاسی افغانستان و طالبان در جریان بود.
 
 
== زندگی نامه وحید وحید مژده ==
وحید مژده در سال ۱۳۳۲ در وایتولایت بغلان در خانواده تحصیل کرده تولد گردیدهگردید . پدر وی عبدالحکیم مژده شخصیت نامور بوده در دهه دموکراسی صاحب امتیاز جریده بنام اتحاد ملی بود. وحیدمژده تحصیلات ابتدایه را در ولایت بغلان و دوره عالیه را در لیسه حبیبیه به پایان رسایده بودرسانید. در سال ۱۹۷۷ از پوهنزیازدانشکده اقتصاد از پوهنتوندانشگاه کابل فارغ گردید.
پس از کودتا هفت ثور مجبور به ترک وطن شده به پاکستان و ایران مهاجر گردید.
در ایران در بخشهای نظامی سیاسی و فرهنگی کار نموده است. و هم جهاد مسلحانه نموده است. در وقت جهاد در نشرات جهاد در کویته کار نموده تعداد زیادی از مقاله های آن به چاپ رسیده است. پس از سال ۱۳۷۲ و آغاز جنگهای داخلی گوشه نشینی را اختیار نموده در سال آخر حکومت ربانی به حیث عضو ارشد وزارت خارجه افغانستان مصروفوظیفه کاربودهاجرا نموده است. در زمان طالبان عضور ارشد وزارت خارجه افغانستان بود.
درپس زماناز حکومت۵ طالبانسال درخدمت همانبه چوکیحکومت وزارتطالبان خارجهکتابی برایبه مدتنام ۵«افغانستان سالو خدمتپنج نمودهسال است.سلطه پسطالبان» ازو ۵کتاب سالدیگری خدمتنیز بهدر طالبانبارۀ کتاب«روابط راسیاسی نوشتایران کهو بنامافغانستان سلطهدر طالبانقرن یادبیستم» مینگاشته گردیداست. از مدت یکسال ونیم میشود که بالای کتاب روابط افغانستان و ایران در قرن ۲۱ کتاب بنویسمکار و جستجو می نمود.
وحیذ با تندروترین گروه ها و حزب های مانند حزب اسلامی ، ومکتب خدمات مجاهدین که توسط عبداله اعزامرهبریاعزامی رهبری میشد کار نموده است . وحیدهوحید وظیفه شخصی داشته در دولت وظیفه اجرا ننموده استنداشت. نامبرده منتقد دولت افغانستان مخالف حضور نیروهای امریکایی در افغانستان ودارای نظریات نزدیک به طالبان بود.
== کشته شدن وحید مژده ==
حوالی ساعت 5 شام مورخ ۲۹ عقرب سال ۱۳۹۷ وحید مژده هنگامیکه میخواست به طرف مسجد غرض ادا نماز برود، در ساحه ی نزدیک سفارت روسیه از طرف دو نفر موترسایکل سوار ذریعه فیر مرمی به شهادت رسیده است
#وحید مژده، تحلیلگر نزدیک به طالبان، به ضرب گلوله کشته شد.
[https://www.bbc.com/persian/50492280]
#وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی افغانستان ترور شد نوشته پ ع/ ع ف در سایط دوچ ویله آلمان
#'وحید مژده، تحلیلگر نزدیک به طالبان، به ضرب گلوله کشته شد
[https://www.dw.com/fa-af/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DA%98%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/a-51334629]
#وحید مژده کیست؟ و چرا تـــ.رور شد؟ زندگی نامه وحید مژده گفتار از VIP Plus
[https://www.youtube.com/watch?v=ZlNahMvMyb8]
#وحید مژده، کارشناس سیاسی و روابط خارجی افغانستان، در کابل کشته شد نوشته ویبگاه فارسی رفی در وبگاه
 
[http://fa.rfi.fr/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-20191120/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87]
{{ترتیب‌پیش‌فرض:وحیدمژده}}
 
[[رده:نویسنده گان اهل افغانستان]]
[[رده:زادگان ۱۳۳۲]]
[[رده:پشتون]]
[[رده:درگذشتگان ۲۰۱۹ (میلادی)]]
[[رده:شاعران سده ۲۱ (میلادی) اهل افغانستان]]