تفاوت میان نسخه‌های «مقدمه‌ای بر ویروس»

در هر کجا که حیات وجود دارد، ویروس‌ها هم هستند. آن‌ها احتمالاً از زمان تکامل سلول‌های زنده وجود داشته‌اند. منشأ ویروس‌ها ناشناخته مانده‌است زیرا آنها فسیلی تشکیل نمی‌دهند، بنابراین [[زیست‌شناسی مولکولی|تکنیک‌های مولکولی]] مفیدترین وسیله برای بررسی فرضیهٔ نحوه ظهور آنها بوده‌اند. با این حال، این تکنیک‌ها به در دسترس بودن دی‌ان‌ای یا آران‌ای ویروسی باستانی یا متکی هستند، اما بیشتر ویروس‌هایی که در آزمایشگاه‌ها نگهداری و ذخیره شده‌اند، کمتر از ۹۰ سال عمر دارند.<ref>Shors. p. 16</ref><ref>Topley and Wilson pp. 18–19</ref> روش‌های مولکولی تنها در ردیابی اصل و نسب ویروسهایی که در قرن بیستم تکامل یافته‌اند موفق بوده‌اند.<ref name="pmid 15476878">{{cite journal | vauthors = Liu Y, Nickle DC, Shriner D, Jensen MA, Learn GH, Mittler JE, Mullins JI | title = Molecular clock-like evolution of human immunodeficiency virus type 1 | journal = Virology | volume = 329 | issue = 1 | pages = 101–8 | date = November 2004 | pmid = 15476878 | doi = 10.1016/j.virol.2004.08.014}}</ref> گروه‌های جدید ویروس ممکن است بارها و بارها در تمام مراحل تکاملی پدید آمده باشند.<ref name=NRM_Krupovic2019>{{cite journal |last1=Krupovic |first1=M |last2=Dolja |first2=VV |last3=Koonin |first3=EV |title=Origin of viruses: primordial replicators recruiting capsids from hosts. |journal=Nature Reviews Microbiology |year=2019 |doi=10.1038/s41579-019-0205-6 |pmid=31142823}}</ref> سه نظریه اصلی دربارهٔ منشأ ویروس‌ها وجود دارد:<ref name=NRM_Krupovic2019/><ref>Topley and Wilson pp.11–21</ref>
; نظریهٔ پسرفت :ممکن است ویروس‌ها قبلاً سلول‌های کوچکی بوده‌اند که [[انگل]] سلول‌های بزرگتر بوده‌اند. با گذشت زمان، ژن‌هایی که برای زندگی انگلی مورد نیاز نبودند، خود از بین رفتند. باکتری‌های [[ریکتزیا]] و [[کلامیدیا]] سلول‌های زنده ای هستند که مانند ویروس‌ها می‌توانند تنها در سلول‌های میزبان تولید مثل کنند. آنها به این نظریه اعتبار می‌دهند، زیرا احتمالاً وابستگی آنها به زندگی انگلی باعث از بین رفتن ژن‌هایی شده‌است که آنها را قادر می‌سازد تا در خارج از سلول زنده بمانند.<ref>Topley and Wilson p. 11</ref>
; نظریهٔ خاستگاه سلولی:برخی از ویروس‌ها ممکن است از ذرات دی‌ان‌ای یا آران‌ای که از ژن‌های یک ارگانیسم بزرگ‌تر «فرار» کرده‌اند، تکامل یافته باشند. دی‌ان‌ای فرار کرده می‌تواند از [[پلاسمید|پلاسمیدها]] باشد (قطعات دی‌ان‌ای که می‌تواند بین سلول‌ها جابجا شود) در حالی که دیگران ممکن است از باکتری‌ها تکامل یافته باشند.{{مدرک|date=اکتبر<ref>Topley ۲۰۱۹}}and Wilson pp. 11–12</ref>
; نظریهٔ تکاملی :طبق این نظریه، همزمان با ظهور اولین سلول بر روی زمین، ویروس‌ها از مولکول‌های پیچیده پروتئین و دی‌ان‌ای تکامل یافته‌اند و ممکن است که از میلیون‌ها سال پیش به زندگی سلولی وابسته شده باشند.<ref name =Wessner>{{cite journal | author = Wessner D. R. | year = 2010 | title = The Origins of Viruses | journal = Nature Education | volume = 3 | issue = 9| page = 37}}</ref>