تفاوت میان نسخه‌های «حاجی بابا خان چهارلنگ بختیاری»

جز
ویرایش مقاله
جز
جز (ویرایش مقاله)
'''حاجی باباخان''' چهارلنگ بختیاری در زمان [[صفویان|صفویه]] در منطقه چهارلنگ‌ نشین [[بختیاری (ناحیه)|بختیاری]] به دنیا آمد. او از خوانین بزرگ ایل [[مردم بختیاری|بختیاری]] بشمار می‌رفت . حاجی باباخان عموزاده (عموی) [[علی‌مردان‌خان چهارلنگ|علیمردان‌خان]] نایب السلطنه، و حاکم [[اصفهان]] در زمان نایب السلطنه‌ای علیمردان‌خان بود. حاجی باباخان جدّ بزرگ اکثر خوانین محمودصالح نیز هست<ref name=":0">{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ بختیاری|نام خانوادگی=علیقلی خان سردار اسعد|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref><ref name=":1">{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ گمشده بختیاری|نام خانوادگی=داوود حیدری پبدنی|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref><ref name=":2">{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ گیتی گشا در خاندان زند|نام خانوادگی=نامی اصفهانی|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref><ref name=":3">{{یادکرد کتاب|عنوان=رستم التواریخ|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref><ref name=":4">{{یادکرد کتاب|عنوان=مجمع التواریخ|نام خانوادگی=گلستانه|نام=ابوالحسن|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref>
== فعالیت سیاسی نظامی حاجی باباخان چهارلنگ ==
وی یکی از همراهان همیشگی [[علی‌مردان‌خان چهارلنگ|علیمردان‌خان چهارلنگ]] که بعدها لقب نایب السلطنه‌ای ایران را بدست آورد بود. او به احتمال زیاد به دلیل مشارکت و معاونت علیمردان‌خان، در نبرد بختیاری‌ها با محمودافغان که سپاه سی‌هزار نفری [[محمود هوتکی|محمودافغان]] توسط بختیاری‌ها شکست خورد و همچنین شکست [[پاشا|پاشای]] [[موصل]] توسط بختیاری‌ها و[[مردم فیلی|لرهای فیلی]] حضور داشت.<ref name=":1" /><ref name=":0" /> هنگام ورود نادرشاه(طهماسب قلی)،به عرصهٔ کشورداری، وی به سپاه [[نادرشاه|نادر شاه‌افشار]] پیوست. و در نبرد فتح قعلهٔ [[قندهار]] [[افغانستان]] توسط بختیاری‌ها، در میدان نبرد حاضر بود. حاجی باباخان همچنین در [[جنگ کرنال|نبرد کرنال]] و فتح هندوستان، یکی از افراد سپاه نادرشاه بود ('''در کتاب تاریخ بختیاری سردار اسعد اشاره شده است در نبرد های نادرشاه افشار سرداری چهارلنگ ها با علی مردان خان چهارلنگ بوده است و حاجی باباخان به دلیل اینکه مشاور وهمراه علی مردان خان بوده به احتمال زیاد در این نبرد ها حضور ذاشته)'''.<ref name=":1" /><ref name=":0" /> بعد از قتل نادرشاه‌افشار در [[قوچان]] توسط سردارانش، او همراه بختیاری‌هایی که در خراسان بودند به فرماندهی علیمردان خان به [[چهار محال بختیاری|بختیاری]] بازگشتند.علیمردان‌خان پس از مرگ نادرشاه‌افشار و بازگشت به بختیاری توانسته بود [[خوانسار]]، [[گلپایگان]]، [[فریدن]]، [[استان خوزستان|خوزستان]]، [[استان لرستان|لرستان]]، و بختیاری را به تصرف درآورد، قصد کرد تا [[اصفهان]] را نیز تصرف کند. بار نخست در [[مورچه‌خورت]] از حاکم اصفهان [[ابوالفتح‌خان بختیاری|ابوالفتح خان بختیاری]] و سلیم خان افشار فرستادهٔ شاهرخ شاه افشار، شکست خورد.<ref name=":1" /><ref name=":3" /><ref name=":4" />علیمردان خان بعد از این شکست به جمع‌آوری نیرو پرداخت و حاجی باباخان و عده‌ای دیگر را به نزد کریم‌خان برای دعوت به پیوستن به خود به [[ملایر]] فرستاد. [[کریم‌خان زند|کریم خان]] این دعوت را پذیرفت و به فریدن برای پیوستن به علیمردان‌خان عازم شد.علیمردان‌خان بعد از اینکه سپاه کریم‌خان به او پیوست. سپاه پنجاه هزار نفری ابوالفتح خان را در صحرای کهریز شکست داد؛ و اصفهان را فتح و [[شاه اسماعیل سوم]] را بر تخت نشاند. و از قتل ابوالفتح خان به درخواست سرداران زند درگذشت.<ref name=":4" /><ref name=":2" /><ref name=":1" />بعداز انتخاب شاه اسماعیل سوم به پادشاهی، علیمردان‌خان نایب السلطنهٔ او شد و کریم‌خان را با سپاهی به نواحی غربی کشور اعزام کرد.پس از اعزام کریم‌خان به غرب کشور، علیمردان‌خان، ابوالفتح‌خان را به دلیل اختلافی که با او داشت به قتل رساند، و حکومت اصفهان را به حاجی باباخان سپرد. و خود با سپاه شاهی مستقر در اصفهان به [[فارس]] برای تصرف آنجا لشکر کشید؛ و پس از شکست صالح خان بیات حاکم افشاری فارس آن خطه را فتح کرد.<ref name=":4" /><ref name=":1" /><ref name=":0" />[[کریم‌خان زند|کریم‌خان]] که می‌خواست از اطاعت و فرمان برداری علیمردان‌خان خود را رها سازد به بهانه قتل ابولفتح‌خان و به تحریک [[سلیم خان افشار قرقلو|سلیم‌خان‌افشار]] به اصفهان لشکر کشید. و چون حاجی باباخان توانایی مقابله با کریم‌خان را نداشت اصفهان را رها کرده به علیمردان‌خان پیوست و در سه نبرد علیمردان‌خان با کریم‌خان‌زند در [[شهرستان کوهرنگ|کوهرنگ]]، [[کرمانشاه]]، و[[نهاوند]] حضور داشت و بعد از ترور علیمردان‌خان در [[دربند (ازنا)|دربند ازنا]] لرستان توسط [[محمد خان زند]]،<ref name=":2" /><ref name=":3" /><ref name=":4" /><ref name=":1" /> و چند سال پس از ترور علی مردان خان و همچنین پس از مرگ حیدرخان فرزند علیمردان‌خان، بزرگی و ریاست طایفه [[محمودصالح]] به عهدهٔ پسران حاجی باباخان به خصوص [[ابدال خان چهارلنگ بختیاری|ابدال خان]] که داماد علیمردان‌خان نیز بود رسید. و اکثر خوانین محمودصالح از نسل حاجی باباخان هستند.
 
علیمردان‌خان پس از مرگ نادرشاه‌افشار توانسته بود [[خوانسار]]، [[گلپایگان]]، [[فریدن]]، [[استان خوزستان|خوزستان]]، [[استان لرستان|لرستان]]، و بختیاری را به تصرف درآورد، قصد کرد تا [[اصفهان]] را نیز تصرف کند. بار نخست در [[مورچه‌خورت]] از حاکم اصفهان [[ابوالفتح‌خان بختیاری|ابوالفتح خان بختیاری]] و سلیم خان افشار فرستادهٔ شاهرخ شاه افشار، شکست خورد.<ref name=":1" /><ref name=":3" /><ref name=":4" />
علیمردان خان بعد از این شکست به جمع‌آوری نیرو پرداخت و حاجی باباخان و عده‌ای دیگر را به نزد کریم‌خان برای دعوت به پیوستن به خود به [[ملایر]] فرستاد. [[کریم‌خان زند|کریم خان]] این دعوت را پذیرفت و به فریدن برای پیوستن به علیمردان‌خان عازم شد.
علیمردان‌خان بعد از اینکه سپاه کریم‌خان به او پیوست. سپاه پنجاه هزار نفری ابوالفتح خان را در صحرای کهریز شکست داد؛ و اصفهان را فتح و [[شاه اسماعیل سوم]] را بر تخت نشاند. همچنین از قتل ابوالفتح خان به درخواست سرداران زند درگذشت.<ref name=":4" /><ref name=":2" /><ref name=":1" />
بعداز انتخاب شاه اسماعیل سوم به پادشاهی، علیمردان‌خان نایب السلطنهٔ او شد و کریم‌خان را با سپاهی به نواحی غربی کشور اعزام کرد.
بعد از اعزام کریم‌خان به غرب کشور، علیمردان‌خان، ابوالفتح‌خان را به دلیل اختلافی که با او داشت به قتل رساند، و حکومت اصفهان را به حاجی باباخان سپرد. و خود با سپاه به [[فارس]] برای تصرف آنجا لشکر کشید؛ و آنجا را فتح کرد.<ref name=":4" /><ref name=":1" /><ref name=":0" />
[[کریم‌خان زند|کریم‌خان]] که می‌خواست از اطاعت و فرمان برداری علیمردان‌خان خود را رها سازد به بهانه قتل ابولفتح‌خان و به تحریک [[سلیم خان افشار قرقلو|سلیم‌خان‌افشار]] به اصفهان لشکر کشید. و چون حاجی باباخان توانایی مقابله با کریم‌خان را نداشت
اصفهان را رها کرده به علیمردان‌خان پیوست و در سه نبرد علیمردان‌خان با کریم‌خان‌زند در [[شهرستان کوهرنگ|کوهرنگ]]، [[کرمانشاه]]، و[[نهاوند]] حضور داشت و بعد از ترور علیمردان‌خان در [[دربند (ازنا)|دربند ازنا]] لرستان توسط [[محمد خان زند]]،<ref name=":2" /><ref name=":3" /><ref name=":4" /><ref name=":1" /> و چند سال پس از آن واقعه و پس از مرگ حیدرخان فرزند علیمردان‌خان، بزرگی و خانی طایفه [[محمودصالح]] به عهدهٔ پسران باباخان به خصوص [[ابدال خان چهارلنگ بختیاری|ابدال خان]] که داماد علیمردان‌خان نیز بود رسید. و اکثر خوانین محمودصالح از نسل حاجی باباخان هستند.
== فرزندان ==
'''حاجی باباخان دارای ۷ فرزند پسر به نام‌های [[ابدال خان چهارلنگ بختیاری|ابدال خان]]،اسماعیل،[[سودجان|اسماعیل خان،فتاحخان]]،فتاح خان،علی همت خان،علی مدد خان،حبیب الله خان و محمد باقر خان بود'''
 
== منابع ==
۳۶۱

ویرایش