تفاوت میان نسخه‌های «اوراق قرضه»

تعییرات Yousefsaeed به نسخهٔ 2280056 Tanhabot واگردانده شد.
(تعییرات Yousefsaeed به نسخهٔ 2280056 Tanhabot واگردانده شد.)
'''اوراق قرضه''' در [[اصطلاح]] [[علم]] [[اقتصاد]]، از [[اوراق بهادار]] است، و آن [[سند]]ی است که طبق آن [[صادر کننده]] به [[خریدار]] [[بدهکار]] می‌شود. این سند دارای [[سررسید]] است و [[مبلغ]] آن در زمان سررسید به وسیلهٔ [[صادرکننده]] پرداخت می‌شود. این [[اوراق]] دارای [[کوپن]] [[بهره]] هستند و [[بهرهٔ]] آن‌ها در فواصل زمانی معیّنی توسط [[بانک]] که [[نمایندگی]] صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دستهٔ [[کوتاه مدّت]]، [[میان مدّت]] و [[بلندمدّت]] تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال است.
 
*[http://tafatton.ir/plugins/content/content.php?content.232#%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87 اوراق قرضه در قانون تجارت ایران]
== منبع ==
اقتصاد چیست؟،محمد مهدی بهکیش، نشر نی، چاپ دوم،۱۳۸۱