زیوگما (کوماژن): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{Infobox ancient site |name=زیوگما |native_name=Ζεῦγμα{{grc icon}}|alternate_name= |image=Zeugma.jpg |alt= |caption= بقای...» ایجاد کرد)
برچسب: افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند
 
بدون خلاصۀ ویرایش
|name=زیوگما
|native_name=Ζεῦγμα{{grc icon}}|alternate_name=
|Antep erased2.jpg{{سخ}}image=Zeugma.jpg
|alt=
|caption= بقایای زیوگما