گایا (اسطوره): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۲ سال پیش
گایا که از شکست و تنبیه تیتان ناخشنود است با گسستن بیعت با زئوس به انتقامجوئی از وی می‌پردازد.[گایا،زئوس رانزد '''هرا'''متهم و [[هرا]] Heraاز کرونوس جویای وسیله ئی برای انتقام می‌شود و کرونوس دو بیضه را که به تخمه وی آغشته بوددراختیارگایانهاد. گایااین بیضه هارا زیر خاک مدفون و ازآن هاموجودی که در مسیر اسطوره جانشینی یارای خلع [[زئوس]] راداشت یعنی [[تیفون]] پدیدآمد.]تیفون Typhonیا تیفوئوسTyphoeusکوچک‌ترین پسرگایا، مار_مردی غول آسا بود که می‌توانست جانشین زئوس شود.<ref>{{پک|پین سنت|۱۳۸۰|ک=اساطیریونان باستان|ص=۲۵}}</ref>
==سیب های زرین همسرپدها==
هنگام وصلت هرابازئوس، زمین ( گایا)مقداری سیب زرین،به عنوان هدیه عروسی،به وی تقدیم داشت. این سیب ها به نظر هرا،چنان زیبا جلوه کردند که وی آنها رادر باغ خود، نزدیک کوهستان اطلس کاشت و چون دختران اطبساطلس عادت داشتند که به آن باغ آمده و میوه های آن را به یغما ببرند.محافظت ازاین درختها به عهده ی اژدهائی که یکصد سرداشت و ازتیفون و اکیدنا بدنیاآمده و جاودانی بود، گذاشته شد.هرا سه اله ی شب رانیز به مراقبت آن باغ گماشت.و آنقدر هرااز انها خوشش آمد که انهارا در باغ کنار خودocean کاشت.
 
== پانویس ==
۴۸

ویرایش