تفاوت میان نسخه‌های «قائم‌مقام فراهانی»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: وقفنامه‌هاست⟸وقفنامه‌ها است
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: وقفنامه‌هاست⟸وقفنامه‌ها است)
قائم مقام [[نثر فارسی]] را که در آن زمان پر از مبالغه و تملق و عبارت‌پردازی‌های عربیِ [[سجع|مسجع]]، پیچیده و دور از ذهن بود و روز به روز در فرمان‌ها و مراسلات رو به انحطاط می‌رفت به نثر فصیح و روان برگردانید و پس از او بسیاری از منشیان دوره قاجار از سبک او پیروی کردند و به روش او به نگارش پرداختند. او در شعر نیز استعداد شگفت‌آور داشت اما اثر جاویدانش ''منشآت'' اوست.<ref name="اطلس خط">فضایلی ص ۶۲۹–۶۳۰</ref>
 
مجموعه رسائل و [[منشآت قائم مقام]]، که حاوی چند رساله و نامه‌های دوستانه و عهدنامه‌ها و وقفنامه‌هاستوقفنامه‌ها است و [[محمود خان ملک الشعراء]] مقدمه‌ای بر آن نوشته، به اهتمام شاهزاده [[فرهاد میرزا]] در سال ۱۲۴۲ ق در تهران چاپ شده‌است.
 
شعر ذیل منسوب به قائم مقام مربوط به دوران پس از عزل وی از مفام صدارت عظمایی است: