نام پرونده (رایانه): تفاوت میان نسخه‌ها

←‏تاریخچه: تمیزکاری در نوشته
(تمیزکاری در چیدمان)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(←‏تاریخچه: تمیزکاری در نوشته)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
== تاریخچه ==
در حدود سال ۱۹۶۲ [[سیستم اشتراک زمانی سازگار]]، مفهوم پرونده (پروندهٔ بدون کاغذ) را معرفی کرد.
 
تقریباتقریبًا در همین زمانزمان، [[نقطه (نگارش)|نقطه]] (برای توقف کامل یا کوتاه) به عنوان جداکنندهٔ افزونهٔ نام فایل به وجودبه‌وجود آمد و افزونه به سه حرف محدود شد.<ref>{{cite web|author=Howard, Randall |url=http://randalljhoward.com/2008/12/31/who-invented-filenames-dot/ |title=General, History |publisher=Randalljhoward.com |date=December 31, 2008 |accessdate=September 17, 2013}}</ref>
 
در گذشته، تنها نویسه‌هانویسه (کاراکترهاکاراکتر) یهای [[حرفی عددیحرفی–عددی]] در نام پرونده مجاز بودندبودند؛ اما با گذشت زمانزمان، تعداد کاراکترهای مجاز افزایش یافت؛ که این باعث ایجاد مشکلات همسازیهم‌سازی در زمان انتقال پرونده‌ها از یک فایل سیستم به دیگری شد.<ref name="solaris presentations IUC29-FileSystems">{{cite web|author=David Robinso|author2=Ienup Sung|author3=Nicolas Williams |date=March 2006 |url=http://developers.sun.com/global/products_platforms/solaris/reference/presentations/IUC29-FileSystems.pdf |title=Solaris presentations: File Systems, Unicode, and Normalization |location=San Francisco |publisher=Sun.com |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120704003732/http://developers.sun.com/global/products_platforms/solaris/reference/presentations/IUC29-FileSystems.pdf |archivedate=July 4, 2012}}</ref>
 
در حدود سال ۱۹۹۵، یکی از افزونه‌های فایل سیستم FAT به نام [[جدول تخصیص فایل]] دروینوز۹۵ و ویندوز NT3.5 معرفی شد. در این افزونهافزونه، علاوه برعلاوه‌بر نام‌های کلاسیک "«۸٫۳"»، نام پرونده‌های طولانی [[یونی کد|یونی‌کد]] نیز مجاز بود.
 
در سال ۱۹۸۵، RFC959 تعریف رسمی زیر را برای نام مسیر (path name) ارائه کرد: رشته‌ای از کاراکترها که باید توسط کاربر برای شناسایی فایل وارد فایل سیستم شود.<ref>{{IETF RFC|959}}
[http://www.ietf.org/rfc/rfc959.txt IETF.org] {{IETF RFC|959}}, File Transfer Protocol (FTP)</ref>
 
=== مهاجرت به یونی کدیونی‌کد ===
یک مسئلهمسئله، تغییر شیوهٔ نام‌گذاری به یونی کدیونی‌کد بود. به این منظورمنظور، شرکت‌هاشرکت‌های ی نرم افزارینرم‌افزاریِ بسیاری، نرم افزارهایینرم‌افزارهایی برای مهاجرت نام پرونده‌ها به رمزگذاری یونی کدیونی‌کدِ جدید فراهم کردند.
* Microsoft برای تمامی کاربران تکنولوژی vfat، نرم افزارنرم‌افزار migration transparent را ارائه داد
* Apple نرمنرم‌افزار افزارFileFile Name Encoding Repair Utility v1.0 را ارائه کردداد<ref>{{cite web|url=http://support.apple.com/downloads/File_Name_Encoding_Repair_Utility |title=File Name Encoding Repair Utility v1.0 |publisher=Support.apple.com |date=June 1, 2006 |accessdate=September 17, 2013}}</ref>
* Linux community نرم افزارنرم‌افزار convmv را ارائه داد<ref>{{cite web|url=http://www.j3e.de/linux/convmv/man/ |title=convmv - converts filenames from one encoding to another |publisher=J3e.de |date= |accessdate=September 17, 2013}}</ref>
 
== ارجاعات:مطلق در مقایسه با نسبی ==