نام پرونده (رایانه): تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
== تعداد نام‌های هر فایل ==
فایل سیستم‌های شبیه به Unix به یک فایل اجازه می‌دهند بیش از یک نام داشته باشد؛ نام‌ها در فایل سیستم‌های به سبک Unix قدیمی پیوندهایی سخت به [[آی‌نود]] یا معادل فایل هستند. ویندوز از پیوندهای سخت فایل سیستم‌های [[ان‌تی‌اف‌اس]] پشتیبانی می‌کند، و برای ساخت آن‌ها فرمان <code>fsutil</code> را در ویندوز XP، و <code>mklink</code> را در نسخه‌های بعدی ارائه می‌دهد.<ref>{{cite web|title=Fsutil command description page|publisher=Microsoft.com|accessdate=September 15, 2013|url=http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/fsutil.mspx?mfr=true}}</ref><ref>{{cite web|title=NTFS Hard Links, Directory Junctions, and Windows Shortcuts|url=http://www.flexhex.com/docs/articles/hard-links.phtml|work=Flex hex|publisher=Inv Softworks|accessdate=March 12, 2011}}</ref> پیوندهای سخت با کلیدهای میانبر ویندوز، یا [[پیوند نمادین]] متفاوتند. معرفی LFNها با [[جدول تخصیص فایل]] اسم‌های مستعار نام پرونده را مجاز کردند. برای مثال، {{چپ‌چین}}<tt>longfi~1. ???</tt>{{پایان چپ‌چین}} با حداکثر هشت به علاوهٔ سه کاراکتر یک اسم مستعار برای {{چپ‌چین}}"<tt>long file name. ???</tt>"{{پایان چپ‌چین}} است. این نام مستعار جهت مطابقت با محدوده‌های ۸٫۳ برای برنامه‌های قدیمی ترقدیمی‌تر است.
 
این ویژگی توسط الگوریتم فرمان move که ابتدا یک نام پروندهٔ ثانویه ایجاد می‌کند سپس تنها نام پروندهٔ اولیه را حذف می‌کند، استفاده می‌شد.
 
طراحی سایر فایل سیستم‌ها بهبه‌گونه‌ای گونه ایستاست که تنها یک نام پرونده را در هر پرونده مقرر می‌کند. این طراحی تضمین می‌کند که تغییرات فایل یک نام پرونده، فایل نام پروندهٔ دیگری را تغییر ندهد.
 
== محدودیت‌های طول ==