نام پرونده (رایانه): تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
== محدودیت‌های طول ==
بعضی فایل سیستم‌ها طول نام پرونده را محدود می‌کنند. در بعضی موارد این طول‌ها در نام کامل پرونده اعمال می‌شوند مانند ۴۴ کاراکتر در IBM S/370.<ref name="44_char">{{cite web|title=ddname support with FTP, z/OS V1R11.0 Communications Server IP User's Guide and Commands z/OS V1R10.0-V1R11.0 SC31-8780-09 |publisher=IBM.com |url=http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/zos/v1r11/index.jsp?topic=/com.ibm.zos.r11.halu001/dd_name_support.htm}}</ref> در سایر موارد، ممکن است محدودیت‌های طول در بخش‌های خاصی از نام پرونده، از قبیل نام فایل در فهرست یا نام فهرست اعمال شوند. برای مثال: ۹ کاراکتر یا بایت (مانند [[جدول تخصیص فایل]] ۸ بیتی در Standalone Disk BASIC)، ۱۱ کاراکتر یا بایت (مانند [[جدول تخصیص فایل]]۱۲، [[جدول تخصیص فایل]]۱۶، [[جدول تخصیص فایل]]۳۲ در ۱۴، (DOS)، ۱۴ کاراکتر یا بایت (مانند Unix اولیه)، ۲۱ کاراکتر یا بایت (Human68K)، ۳۱، ۳۰ کاراکتر یا بایت (مانند Apple DOS ورژن ۳٫۳ و۳٫۲و ۳٫۲)، ۱۵ کاراکتر یا بایت (مانند Apple ProDOSproDOS)،؛ ۴۴کاراکتر۴۴ کاراکتر یا بایت (مانند IBM S/370)، یا۲۵۵یا ۲۵۵ کاراکتر یا بایت (مانند Berkeley Unix اولیه). محدودیت‌های طول عموماً نتیجهٔ تخصیص فضای معینی در فایل سیستم برای ذخیرهٔ مؤلفه‌های نام است، به همین دلیلدلیل، محدودیت‌های بیشتر همانند اختصاص دادناختصاص‌دادن فضای بیشتر نیازمند یک تغییر ناسازگارند.
 
یک مسئلهٔ مهم در رابطه با فایل سیستم‌هایی که اطلاعات را در فهرست‌های تودرتو ذخیره می‌کنندمی‌کنند، این است که شاید امکان ایجاد پرونده‌ای که اسم کامل آن از محدودیت‌های پیاده‌سازی تجاوز کند وجود داشته باشد،باشد؛ زیرا ممکن است بررسی طول به جایبه‌جای نام کامل برای بخش‌های مجزای نام بهنام، تنهاییبه‌تنهایی انجام شود. حداکثر محدودهٔ (MAX_PATH) بسیاری از نرم افزارهاینرم‌افزارهای کاربردی ویندوز ۲۶۰ است، در حالی که نام پرونده‌های ویندوز به راحتیبه‌راحتی می‌توانند از این محدوده تجاوز کنند.
 
== افزونه ها(extensions) نام پرونده ==