تفاوت میان نسخه‌های «پرونده:Kuruluş Osman Poster.jpg»

{{دلیل استفاده اثر غیر آزاد |توضیحات = پوستر تأسیس: عثمان |منبع = https://m.imdb.com/title/tt11093718/ |مقاله = تأسیس: عثمان |بخش یا قسمت = پوستر |کیفیت پایین‌تر = بله |دلیل = استفاده |جایگزین = ندارد |اطلاعات بیشتر = }} == اجازه‌نامه == {{پوستر فیلم}}
({{دلیل استفاده اثر غیر آزاد |توضیحات = پوستر تأسیس: عثمان |منبع = https://m.imdb.com/title/tt11093718/ |مقاله = تأسیس: عثمان |بخش یا قسمت = پوستر |کیفیت پایین‌تر = بله |دلیل = استفاده |جایگزین = ندارد |اطلاعات بیشتر = }} == اجازه‌نامه == {{پوستر فیلم}})
(بدون تفاوت)