تفاوت میان نسخه‌های «جم تی‌وی»

Mani.Ghv صفحهٔ جم تی‌وی را به جم گروپ منتقل کرد: با توجه به اینکه مقاله درباره گروه تلویزیونی جم است نه فقط شبکه جم تی‌وی.
(Mani.Ghv صفحهٔ جم تی‌وی را به جم گروپ منتقل کرد: با توجه به اینکه مقاله درباره گروه تلویزیونی جم است نه فقط شبکه جم تی‌وی.)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)