تفاوت میان نسخه‌های «لیپوزوم»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند اندوسیتوز به متن
جز (اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند اندوسیتوز به متن)
 
3. Targeted liposome: عوامل اختصاصی فعالی بر روی سطح غشا یا سطح لیگاندهای غشایی اتصال یافته است. روش ADEPT))Antibody Directed Enzyme Prodrug Therapy با استفاده از این لیپوزوم‌ها صورت می‌گیرد. با استفاده از این روش آنتی بادی خاص آنتی ژنهای سلول هدف را بر روی لیپوزوم سوار کرده وآنزیم را درون لیپوزوم قرار می‌دهند. لیپوزوم توسط آنتی بادی به سلول هدف متصل شده و آنزیم به درون سلول هدایت می‌شود.
 
4. Cationic liposome: لیپوزوم PH پایین می‌تواند با داروی باردار شده و نا محلول در آب تر کیب شود. با اتصال محیط خنثی شده، دارو نیز خنثی شده و اجازه می‌یابد از غشا عبور کند. رهاسازی دارو توسط انتشار و در دیگر روشها توسط [[اندوسیتوز]] انجام می‌شود.
 
[[رده:اشکال دارویی]]