تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال باری»

بدون خلاصه ویرایش
(به نسخهٔ 26444109 ویرایش Fatranslator برگردانده شد: تغییر ندهید. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|جوراب۱ = FFFFFF
 
|الگوی دست چپ۲ = _whiteborder_bari1920a
|الگوی بدن۲ = _collarwhite_bari1920a
|الگوی دست راست۲ = _whiteborder_bari1920a
|دست چپ۲ = FF0000
|بدن۲ = FF0000
کاربر گمنام