تفاوت میان نسخه‌های «کیفیات ذهنی»

کلمات
(کلمات)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
== استدلال‌های ضد فیزیکالیسم ==
ذهن باعث افزایش توان دید چه جسم چه ادراکی حتی با تمرکز ایجاد رفتار هایه برتر منجر میشود <ref>#e.ch</ref>
 
<br />
== پاسخ فیزیکالیست‌ها ==
 
کاربر ناشناس