تفاوت میان نسخه‌های «حسن صافی اصفهانی»

افزودن مطلب
(اصلاح تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|تالیفات= متعدد
|فعالیتهای اجتماعی= زعامت [[حوزه علمیه اصفهان]]
|پس از = [[سید حسین خادمی]]
|فعالیتهای علمی= درس خارج
|وبگاه رسمی: http://www.safi-e.ir/fullcontent.aspx?id=119
۱۸۹

ویرایش