تفاوت میان نسخه‌های «حسن صافی اصفهانی»

اصلاح تایپی
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اصلاح تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|شاگردان=
|تالیفات= متعدد
|فعالیتهای اجتماعی= زعامت [[حوزه علمیه اصفهان]] پس از [[سید حسین خادمی]]
|پس از = [[سید حسین خادمی]]
|فعالیتهای علمی= درس خارج
۱۸۹

ویرایش