تفاوت میان نسخه‌های «مدرسه عالی شهید مطهری»

بدون خلاصه ویرایش
 
{{چندستونه|۳}}
* میرزا [[یحیی خان [[مشیر الدوله]]، برادر سپهسالار، تا سال ۱۳۰۹ ه‍.ق متصدی کارفرما بود.
* غلامعلی امین همایون، نخستین کسی که از طرف ناصرالدین شاه به نیابت تولیت معین شد.از ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۳ ه. ق.
* میرزا ابوالفضل کلانتر تهرانی. از ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۶ ه. ق.
* موثق الملک سید علی بن حسین لواسانی، وزیر صندوقخانه، ۱۳۴۶ ه. ق.
* حاج میرزا کاظم تبریزی، از علمای تبریز و داماد مظفرالدین شاه، از ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۴ ه. ق.
* [[حاج [[سید جواد ظهیرالاسلام]]، از ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۷ ه. ق.
* صدورالدوله، از ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۹ ه. ق.
* عبدالحسین ظهیر همایون، پسر صدرالدوله، ۱۳۲۹ ه. ق.
* [[سید حسن مدرس]]، از ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ ه. ق.
* موثق الملک لواسانی (برای بار دوم)، ۱۳۳۲ ه. ق.
* [[سید جواد [[ظهیر الاسلام]] (برای بار دوم)، از ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴ ه. ق.
* آقا میر محمد (محسن) صدر العلماء، پسر سید محمد باقر، از ۱۳۳۵ تا ۱۳۶۶ ه. ق.
* لطفعلی خان قوام السلطنه، ۳ ماه از ۱۳۳۶ ه. ق.
* [[ظهیرالاسلام]] (برای بار چهارم)، از ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۹ ه. ش.
* سیدالعراقین، ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ ه. ش.
* [[مسعود کیهان،کیهان]]، از ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۴ ه. ش.
* [[ظهیرالاسلام]] (برای بار پنجم)، از ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ ه. ش.
* پس از پیروزی انقلاب اسلامی به حکم امام خمینی مدرسۀ عالی سپهسالار به عنوان یک دانشگاه علوم اسلامی با نام مدرسۀ عالی شهید مطهری زیر نظر آیت الله [[امامی کاشانی]] به فعالیت خود ادامه داد و تا به امروز این مسجد و مدرسۀ عالی فعالیت خود را گسترش داده است.
۶۸

ویرایش