تفاوت میان نسخه‌های «مدرسه عالی شهید مطهری»

بدون خلاصه ویرایش
* [[سید حسن مدرس]]، از ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ ه. ق.
* موثق الملک لواسانی (برای بار دوم)، ۱۳۳۲ ه. ق.
* حاج [[سید جواد [[ظهیر الاسلامظهیرالاسلام]] (برای بار دوم)، از ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴ ه. ق.
* آقا میر محمد (محسن) صدر العلماء، پسر سید محمد باقر، از ۱۳۳۵ تا ۱۳۶۶ ه. ق.
* لطفعلی خان قوام السلطنه، ۳ ماه از ۱۳۳۶ ه. ق.
* حاج شیخ محمد معروف به ابن الشیخ، از ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۰ ه. ق.
* موثق الملک (برای بار سوم)، ۱۳۴۲ ه. ق.
* حاج [[سید جواد ظهیرالاسلام]] (برای بار سوم)، از ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۴ ه. ق.
* [[سید حسن مدرس]] (برای بار دوم)، از ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷ ه. ق.
* صادق مستشارالدوله، از ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹ ه. ق.
*از بهمن سال ۱۳۴۹ ه. ق. مطابق با سال ۱۳۰۹ ه. ش، تا شهریور ۱۳۲۲ ه. ش، دو وزیر فرهنگ وقت، نایب التولیه بوده‌اند. علی اصغر حکمت اولین آنان بود که در شهریور ۱۳۱۲ ه. ش، تولیت مدرسۀ عالی را بر عهده گرفت و در پنجم شهریور ۱۳۲۲ ه‍.ش، محسن صدرالاشراف، وزیر دادگستری به نیابت تولیت مدرسۀ عالی منصوب شد.
* حاج [[سید جواد ظهیرالاسلام]] (برای بار چهارم)، از ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۹ ه. ش.
* سیدالعراقین، ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ ه. ش.
* [[مسعود کیهان]]، از ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۴ ه. ش.
* حاج [[سید جواد ظهیرالاسلام]] (برای بار پنجم)، از ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ ه. ش.
* پس از پیروزی انقلاب اسلامی به حکم امام خمینی مدرسۀ عالی سپهسالار به عنوان یک دانشگاه علوم اسلامی با نام مدرسۀ عالی شهید مطهری زیر نظر آیت الله [[امامی کاشانی]] به فعالیت خود ادامه داد و تا به امروز این مسجد و مدرسۀ عالی فعالیت خود را گسترش داده است.
{{پایان چندستونه}}
۶۸

ویرایش