تفاوت میان نسخه‌های «مدرسه عالی شهید مطهری»

بدون خلاصه ویرایش
* سید مسعود خامنه ای (فرزند سید علی خامنه ای رهبر ایران)
* مرتضی اشراقی (نوه روح‌الله خمینی رهبر پیشین ایران)
* محمد روشن (معاون سابق وزیر علوم و عضو هیٔت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
* علی خلفی (معاون قضایی ریاست قوه قضاییه)
* علی مژدهی پور (رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی و سفیر فعلی حقوقی ایران در سازمان ملل متححد)
۶۸

ویرایش