تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Gadget-dropdown-menus»

بدون خلاصه ویرایش
 
افزودن جعبهٔ اطلاعات پائین‌رونده برای کسب اطلاعات در مورد سیاهه‌های کاربری و صفحات ([[:Filemeta:Drop-down-menus-fa.pngMoreMenu|تصویراطلاعات بیشتر]])