تفاوت میان نسخه‌های «الگو:علم شیمی»

بدون خلاصه ویرایش
 
{{Navbox
| name = علم شیمی
| title = شاخه‌هایشاخه های علم [[شیمی]]
| state = {{{state|autocollapse}}}
| bodyclass = hlist
* [[جدول تناوبی]]
 
| group1 = [[شیمی‌فیزیک]]
| list1 =
* [[سینتیک شیمیایی]]
* [[Agrégat atomique|Chimie des agrégats]]
* [[Agrochimieفیزیک‌شیمی]]
* [[ترمودینامیک شیمیایی]]
* [[Archéochimie]]
* [[سرماشیمی]]
* [[Biochimies hypothétiques|Biochimie hypothétique]]
* [[شیمی هسته‌ای]]
* [[Biogéochimie]]
* [[Biologie chimique]]
* [[Chimie bioorganique]]
* [[Chimie biophysique]]
* [[Chimie click]]
* [[Chimie de synthèse]]
* [[Chimie des fullerènes]]
* [[Chimie des solutions]]
* [[Chimie douce]]
* [[Chimie fine]]
* [[Chimie industrielle]]
* [[Chimie organique physique]]
* [[Chimie quantique directe]]
* [[Cristallochimie]]
* [[Femtochimie]]
* [[Géochimie inorganique]]
* [[Géochimie organique]]
* [[Hydrochimie]]
* [[Immunochimie]]
* [[Mécanochimie]]
* [[Oléochimie]]
* [[Parachimie]]
* [[Tectonique moléculaire]]
* [[Topochimie]]
* [[اخترشیمی]]
* [[الکتروشیمی]]
* [[آواشیمیFemtochemistry]]
* [[پتروشیمی]]
* [[پرتوشیمی]]
* [[ترموشیمی]]
* [[داروسازی]]
* [[داروشناسی]]
* [[زمین‌شیمی]]
* [[Micromeritics]]
* [[فوتوشیمی]]
* [[شیمی کوانتومی]]
* [[شیمی حالت جامد]]
* [[طیف‌بینی]]
* [[Spin chemistry]]
* [[علم سطح]]
* [[ترموشیمی]]
 
| group2 = [[شیمی آلی]]
| list2 =
* [[زیست‌شیمی]]
* [[سینتیکBioorganic شیمیاییchemistry]]
* [[شیمیBiophysical اعصابchemistry]]
* [[شیمیChemical آلی فلزیbiology]]
* [[شیمی آلی]]
* [[شیمی آماری]]
* [[شیمی بالینی]]
* [[Fullerene chemistry]]
* [[شیمی دارویی]]
* [[زیست‌شناسی مولکولی]]
* [[شیمی اعصاب]]
* [[Physical organic chemistry]]
* [[شیمی بسپار]]
 
| group3 = [[شیمی معدنی]]
| list3 =
* [[شیمی معدنی زیستی]]
* [[Bioorganometallic chemistry]]
* [[Ceramic chemistry]]
* [[Cluster chemistry]]
* [[کمپلکس شیمیایی]]
* [[علم مواد]]
* [[شیمی آلی فلزی]]
* [[Physical inorganic chemistry]]
 
| group4 = دیگر شاخه ها
| list4 =
* [[شیمی اکتینید]]
* [[شیمی غیرحرفه‌ای]]
* [[شیمی تجزیه]]
* [[شیمی ترکیبیاخترشیمی]]
* [[شیمی جو]]
* [[Carbochemistry]]
* [[شیمی حالت جامد]]
** [[پتروشیمی]]
* [[Carbohydrate chemistry]]
* [[آموزش شیمی]]
* [[Clandestine chemistry]]
* [[Clay chemistry]]
* [[Click chemistry]]
* [[شیمی محاسباتی]]
* [[کیهان‌شیمی]]
* [[شیمی محیط زیست]]
* [[شیمی خوراک]]
* [[شیمی داروییقانونی]]
* [[شیمی سبز]]
* [[شیمیOcean فراذره‌ایchemistry]]
* [[Post-mortem chemistry]]
* [[آواشیمی]]
* [[شیمی فضایی]]
* [[شیمی کوانتومی نسبیتیفراذره‌ای]]
* [[شیمی کوانتومی]]
* [[شیمی محاسباتی]]
* [[شیمی محیط زیست]]
* [[شیمی معدنی زیستی]]
* [[شیمی معدنی]]
* [[شیمی نظری]]
* [[شیمیWet هسته‌ایchemistry]]
 
* [[شیمی‌انفورماتیک]]
| group5 = همچنین ببینید
* [[شیمی‌فیزیک]]
| list5 =
* [[طیف‌بینی]]
* [[علمتاریخ سطحشیمی]]
* [[علمجایزه موادنوبل شیمی]]
* [[فوتوشیمیTimeline of chemistry]]
* [[کشف عناصر شیمیایی]]
* [[فیتوشیمی]]
* [[فیزیک‌شیمیThe central science]]
* [[واکنش شیمیایی]]
* [[کانی‌شناسی]]
* [[کیهان‌شیمیعنصر شیمیایی]]
* [[مهندسیترکیب شیمیشیمیایی]]
* [[نانوشیمیاتم]]
* [[مولکول]]
* [[یون]]
* [[پیوند شیمیایی]]
 
| below =
* {{Iconآیکون|category}} '''[[:رده:شیمی]]'''
* {{Iconآیکون|portalcommons}} '''[[درگاهcommons:شیمیCategory:Chemistry|Commons]]'''
* {{Iconآیکون|Commonsportal}} '''[[commonsدرگاه:Category:Chemistry|Commonsشیمی]]'''
* {{Iconآیکون|WikiProject}} '''[[ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه شیمی]]'''
 
}}<noinclude>