تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه علوم پزشکی دزفول»

در سال ۸۷، این مرکز موفق به گرفتن مجوز دانشکده علوم پزشکی به صورت یک واحد مستقل آموزشی، پژوهشی و درمانی شد و ۳۰ نفر از طریق کنکور برای رشته‌های کارشناسی علوم آزمایشگاهی، پرستاری و هوشبری در این دانشگاه پذیرفته شدند.<ref>[http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8805111059 دانشکده فوریت‌های پزشکی دزفول به دانشکده علوم پزشکی تبدیل شد]</ref>
سرانجام در سال ۹۲ دانشکده علوم‌ پزشکی دزفول به دانشگاه علوم‌ پزشکی دزفول ارتقاء یافت.<ref>[http://isna.ir/fa/news/92020704024/ارتقاء-دانشکده-علوم-پزشکی-دزفول-به ارتقاء دانشکده علوم‌پزشکی دزفول به دانشگاه]</ref>
 
این دانشگاه هم اکنون امکانات بسیار زیادی را برای دانشجویان فراهم آورده است و بعنوان نوپاترین دانشگاه علوم پزشکی کشور، در طی سال های فعالیت خود به میزان زیادی افزایش رتبه داشته است.
 
== رشته‌ها ==
کاربر ناشناس