تفاوت میان نسخه‌های «عسل‌خوارهای کوتوله»

بدون خلاصه ویرایش
(حذف پیوندهای قرمز و ترجمه نشده، ابرابزار)
 
 
== گونه‌ها ==
* [[عسل‌خوار قهوه‌ایکوهی]] (''Myzomela adolphinae'')
* [[عسل‌خوار کوتوله سرخچانه‌سفید]] (''Myzomela albigula'')
* [[عسل‌خوار کدر]] (''Myzomela blasii'')
* [[عسل‌خوار باندا]] (''Myzomela boiei'')
* [[عسل‌خوار کالدونیای جدید]] (''Myzomela caledonica'')
* [[عسل‌خوار سرخ‌قبا]] (''Myzomela cardinalis'')
* [[عسل‌خوار روتوما]] (''Myzomela chermesina'')
* [[عسل‌خوار سولاوسی]] (''Myzomela chloroptera'')
* [[Ashy myzomela]] (''Myzomela cineracea'')
* [[عسل‌خوار سرخ]] (''Myzomela cruentata'')
* [[عسل‌خوار سومبا]] (''Myzomela dammermani'')
* [[Crimson-rumped myzomela]] (''Myzomela eichhorni'')
* [[عسل‌خوار گلویاقوتی]] (''Myzomela eques'')
* [[عسل‌خوار کوتوله سرسرخ]] (''Myzomela erythrocephala'')
* [[Black-bellied myzomela]] (''Myzomela erythromelas'')
* [[Rote myzomela]] (''Myzomela irianawidodoae'')
* [[Sulphur-breasted myzomela]] (''Myzomela jugularis'')
* [[عسل‌خوار کلاه‌زرشکی]] (''Myzomela kuehni'')
* [[Red-capped myzomela]] (''Myzomela lafargei'')
* [[Red-vested myzomela]] (''Myzomela malaitae'')
* [[Black-headed myzomela]] (''Myzomela melanocephala'')
* [[عسل‌خوار سیاه پاپوآ]] (''Myzomela nigrita'')
* [[عسل‌خوار قهوه‌ای]] (''Myzomela obscura'')
* [[Bismarck black myzomela]] (''Myzomela pammelaena'')
* [[عسل‌خوار ایرلند نو]] (''Myzomela pulchella'')
*[[Alor myzomela]] (''Myzomela prawiradilagae'')
* [[Red-collared myzomela]] (''Myzomela rosenbergii'')
* [[عسل‌خوار میکرونزی]] (''Myzomela rubratra'')
* [[عسل‌خوار کوتوله سرخ]] (''Myzomela sanguinolenta'')
* [[Sclater's myzomela]] (''Myzomela sclateri'')
* [[Sooty myzomela]] (''Myzomela tristrami'')
* [[Black-breasted myzomela]] (''Myzomela vulnerata'')
* [[عسل‌خوار واکولو]] (''Myzomela wakoloensis'')
 
== منابع ==