تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه شهید مطهری»

بدون خلاصه ویرایش
| معاون پژوهشی = محسن رحمانی تبار
| معاون دانشجویی = عبدالرضا فرخ
| معاون اداری و مالی = حسین محمدیان
| هیئت علمی =
| کاردانی =
| فضای آموزشی =
| شهر = [[تهران]]، ایران
| ارائه دهنده رشته‌های = فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خصوصی، فقه و حقوق خانواده، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، شیعه شناسی، فلسفه تطبیقی، کلام اسلامی
| ارائه دهنده رشته‌های =
| وب‌سایت = {{پیوند وب|motahari.ac.ir}}
| نام مستعار =
۶۸

ویرایش