تفاوت میان نسخه‌های «سلطنت مملوک (مصر)»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|religion = اسلام سنی
|currency =
|leader1 = [[عزالدینشجر ایبکالدر]] (نخستین)
|leader2 = [[طومانعزالدین بای دومایبک]] (واپسین)
|leader3 = [[طومان بای دوم]] (واپسین)
|leader4 =
|year_leader1leader5 =۱۲۵۰ - ۱۲۵۷ =
|year_leader2year_leader1 = ۱۵۱۶ - ۱۵۱۷۱۲۵۰
|year_leader3year_leader2 =۱۲۵۰ - ۱۲۵۷
|year_leader3 =۱۵۱۶ - ۱۵۱۷
|year_leader4 =
|year_leader5 =
|title_leader = سلطان
|representative1 =