تفاوت میان نسخه‌های «سلطنت مملوک (مصر)»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|religion = اسلام سنی
|currency =
|leader1 = [[شجراحمد الدرمستنصر]] (نخستین)
|leader2 = [[عزالدینمتوکل ایبکسوم]] (واپسین)
|leader3 = [[طومان بای دوم]] (واپسین)
|leader4 =
|leader5 =
|year_leader1 =۱۲۵۰۱۲۶۱
|year_leader2 =۱۲۵۰ ۱۵۰۸-۱۵۱۶ ۱۲۵۷
|year_leader3 =۱۵۱۶ - ۱۵۱۷
|year_leader4 =
|year_leader5 =
|title_leader = سلطان[[خلافت عباسی|خلیفه]]
|representative1 =
|representative2 =
|year_representative4 =
|title_representative =
|deputy1 = [[شجر الدر]] (نخستین)
|deputy2 = [[عزالدین ایبک]]
|deputy3 = [[بیبرس]]
|deputy4 = [[طومان بای دوم]]
|year_deputy1 =۱۲۵۰
|year_deputy2 =۱۲۵۰-۱۲۵۷
|year_deputy3 =۱۲۶۰-۱۲۷۷
|year_deputy4 =۱۵۱۶-۱۵۱۷
|title_deputy = سلطان
|legislature =
|house1 =