تفاوت میان نسخه‌های «الگو:جنگ هوایی»

ایجادشده به کمک به ویکی‌فا، از https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Aerial_warfare&oldid=919213764
(ایجادشده به کمک به ویکی‌فا، از https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Aerial_warfare&oldid=919213764)
(بدون تفاوت)