تفاوت میان نسخه‌های «ردپای آب»

۵۶ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +املا+مرتب (۱۴.۹ core): + ۶ رده)
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
'''ردپای آب''' (به انگلیسی:waterfoot print) ردپای آب شخص،جامعهشخص، جامعه یا کشور مقدار کل آب شیرین است که برای تولید کالاها خدماتی که مصرف می شودمی‌شود مورد استفاده قرار می گیردمی‌گیرد. یا به عبارتی میزان استفاده از آب را نسبت به میزان مصرف مردم نشان می دهدمی‌دهد. ردپای آب را می توانمی‌توان برای هر گروه از مصرف کنندگانمصرف‌کنندگان مثل خانواده یا تولیدکنندگان مثل شرکت محاسبه کرد. ردپای آب یک نشانگر جغرافیایی است و نه تنها میزان استفاده از آب و آلودگی را نشان می دهدمی‌دهد بلکه مکانها را نیز نشان می دهد.می‌دهد؛ بنابراین در تاثیرگذاریتأثیرگذاری بر فرایندهایفرآیندهای اقتصادی در دسترسی به منابع آب کافی و سایر واقعیت هایواقعیت‌های اکولوژیکی در سراسر جهان تاثیر میتأثیر گذاردمی‌گذارد. ردپای ایجاد شده توسط انسان باعث افزایش فشار شدید و یا متوسط آب می شودمی‌شود که کشورهای زیادی اکنون از آن رنج می برندمی‌برند.
 
ردپای آب از سه جزء تشکیل شده استشده‌است یا به عبارتی سه نوع مختلف ردپای آب وجود دارد که از هم متمایز میمی‌شود؛ آبی، شود؛سبز، آبی،سبز،خاکستریخاکستری
ردپای آبی:مقدار آب زیرزمینی یا آب هایآب‌های سطحی برای تولید محصول است یا به عبارت دیگر آب هایآب‌های زیرزمینی وارد محصولات شده و به محیط بازگردانده می شودمی‌شود.
ردپای آب سبز:مقدار آب باران برای تولید محصول است یا به عبارت دیگر آب تبخیرشده ناشی از باران و رطوبت است.
ردپای آب خاکستری:آلودگی که در اثر فعالیت هایفعالیت‌های بشر از جمله فعالیت صنایع یا فعالیت هایفعالیت‌های کشاورزی بوجود می آیدمی‌آید یا به عبارت دیگر آب آلوده به تولید کالاها و خدمات است.
 
بنابراین، ردپای آب به مصرف مستقیم و غیرمستقیم آب در فرایند تولید محصول، که شامل مصرف آب و آلودگی هایآلودگی‌های آن در سراسر چرخه تولیدات،میتولیدات، پردازدمی‌پردازد.
برای مثال برای تولید یک کیلوگرم شکر 1500۱۵۰۰ لیتر آب نیاز است. یا برای تولید یک فنجان قهوه 140۱۴۰ لیتر آب نیاز است. یا برای تولید یک کیلوگرم شکلات 2400۲۴۰۰ لیتر آب نیاز است.
 
== منابع ==
۲۴٬۲۲۱

ویرایش