تفاوت میان نسخه‌های «دولت چهارم جمهوری اسلامی ایران»

نجات ۵ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0
(نجات ۲ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0)
(نجات ۵ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0)
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = حزب جمهوری اسلامی
| وزیر۱ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636480018114610768.pdf |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۲ جلسه ۱۷۹ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |تاریخ=۲۱ مهر ۱۳۶۴ |تاریخ بازبینی=۱۰ تیر ۱۳۹۷ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180702035429/http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636480018114610768.pdf |archivedate=۲ ژوئیه ۲۰۱۸ |dead-url=yes }}</ref><ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636503275328297009.pdf |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۳ جلسه ۱۳۰ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |تاریخ=۲۵ مرداد ۱۳۶۸ |تاریخ بازبینی=۱۰ تیر ۱۳۹۷ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180528214710/http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636503275328297009.pdf |archivedate=۲۸ مه ۲۰۱۸ |dead-url=yes }}</ref>
}}
{{جدول هیئت دولت
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۲ شهریور ۱۳۶۷
| وزیر۱ـحزب = حزب جمهوری اسلامی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="64-8-6">{{یادکرد وب |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636480030832741863.pdf |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۲ جلسه ۱۸۶ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |تاریخ=۶ آبان ۱۳۶۴ |تاریخ بازبینی=۱۰ تیر ۱۳۹۷ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180317102253/http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636480030832741863.pdf |archivedate=۱۷ مارس ۲۰۱۸ |dead-url=yes }}</ref><ref name="67-6-22">{{یادکرد وب |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636498968335928954.pdf |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۳ جلسه ۲۷ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |تاریخ=۲۲ شهریور ۱۳۶۷ |تاریخ بازبینی=۱۰ تیر ۱۳۹۷ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180702180008/http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636498968335928954.pdf |archivedate=۲ ژوئیه ۲۰۱۸ |dead-url=yes }}</ref>
 
| وزیر۲ = [[محمدعلی نجفی (سیاستمدار زاده ۱۳۳۰)|محمدعلی نجفی]]
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۲ـحزب = حزب جمهوری اسلامی
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="67-6-29">{{یادکرد وب |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636502192923799942.pdf |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۳ جلسه ۳۰ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |تاریخ=۲۹ شهریور ۱۳۶۷ |تاریخ بازبینی=۱۰ تیر ۱۳۹۷ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180702175846/http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636502192923799942.pdf |archivedate=۲ ژوئیه ۲۰۱۸ |dead-url=yes }}</ref><ref name="68-6-7">{{یادکرد وب |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636503922930568880.pdf |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۳ جلسه ۱۳۸ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |تاریخ=۷ شهریور ۱۳۶۸ |تاریخ بازبینی=۱۰ تیر ۱۳۹۷ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180702175941/http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636503922930568880.pdf |archivedate=۲ ژوئیه ۲۰۱۸ |dead-url=yes }}</ref>
}}
{{جدول هیئت دولت
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۲ـحزب = حزب جمهوری اسلامی
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="64-10-15">{{یادکرد وب |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636484061344047980.pdf |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۲ جلسه ۲۱۵ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |تاریخ=۱۵ دی ۱۳۶۴ |تاریخ بازبینی=۱۰ تیر ۱۳۹۷ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180702180021/http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636484061344047980.pdf |archivedate=۲ ژوئیه ۲۰۱۸ |dead-url=yes }}</ref><ref name="68-6-7"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
۳۱۹٬۱۷۷

ویرایش