تفاوت میان نسخه‌های «علی عباسپور طهرانی فرد»

مطالب کذب و غیر واقعی حذف شدند.
(مطالب کذب و غیر واقعی حذف شدند.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار
کاربر ناشناس