تفاوت میان نسخه‌های «تاج‌الدین شاه شاهان»

جز
جز (اصلاح ارقام)
== منابع ==
{{پانویس}}
*۱. [[احیاء الملوک ]] (تاریخ سیستان تا عصر صفوی)، نویسنده:حسین بن ملک غیاث الدین محمد بن شاه محمود سیستانی، ناشر:بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ص۱۰۶تا۱۰۹
*۲. شجرة[[شجره الملوک،الملوک ]]، صبوری، ناصح و ظهیر، ص۱۳۰. (ظفرنامه ،شرف الدین علی یزدی ،جلد یک به کوشش محمد ولی عباسی،ص ۲۶۹،تهران سال۱۳۳۶)
*۳. [[ظفرنامه]] ،شرف الدین علی یزدی ،جلد یک به کوشش محمد ولی عباسی،ص ۲۶۹،تهران سال۱۳۳۶
[[رده:اهالی ایران در سده ۱۴ (میلادی)]]
[[رده:اهالی ایران در سده ۱۵ (میلادی)]]
۲۱۰

ویرایش