تفاوت میان نسخه‌های «تاج‌الدین شاه شاهان»

جز
*۱. [[احیاء الملوک ]] (تاریخ سیستان تا عصر صفوی)، نویسنده:حسین بن ملک غیاث الدین محمد بن شاه محمود سیستانی، ناشر:بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ص۱۰۶تا۱۰۹
*۲. [[شجره الملوک ]]، صبوری، ناصح و ظهیر، ص۱۳۰. (ظفرنامه ،شرف الدین علی یزدی ،جلد یک به کوشش محمد ولی عباسی،ص ۲۶۹،تهران سال۱۳۳۶)
*۳. [[ظفرنامه]] ،شرف الدین(شرف‌الدین علی یزدی)]] ،جلد یک به کوشش محمد ولی عباسی،ص ۲۶۹،تهران سال۱۳۳۶
[[رده:اهالی ایران در سده ۱۴ (میلادی)]]
[[رده:اهالی ایران در سده ۱۵ (میلادی)]]
۲۱۵

ویرایش