تفاوت میان نسخه‌های «قرارداد ۱۹۱۹»

افزودن مطلب
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
{{جانبداری}}
'''قرارداد ۱۹۱۹''' قراردادیست که در ۱۹۱۹ میلادی (۱۲۹۸ خورشیدی) میان دولت [[بریتانیا]] با دولت وقت ایران پس از هفت ماه مذاکره پنهانی با [[وثوق الدوله]] و با پرداخت ۴۰۰ هزار تومان رشوه بسته شد. بر اساس این قرارداد تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت. بر اثر مخالفت‌های داخلی و خارجی و درمغایرت راسآن آنهابا مخالفتقانون احمدشاهاساسی مشروطه و مغایرتدر آنراس باآنها قانونمخالفت اساسیاحمدشاه مشروطه،، این قرارداد هرگز به اجرا درنیامد.
 
== سابقه ==
۶۶

ویرایش